עמותת עמנואל
 • להתקשרות מהירה
הוועד המנהל של עמותת עמנואל
 • יעקב דיאור – יו"ר העמותה ונציג ציבור
 • אליאב שני-דור – יו"ר הועד המנהל
 • רחל דותן – חברת הוועד המנהל
 • יורם בוקי – חבר הוועד המנהל ונציג ציבור
 • לילי לוינטון – חברת הוועד המנהל
 • אמירה מורג – חברת הוועד המנהל
 • יוסי גליק – חבר הוועד המנהל ונציג ציבור
 • מירי ישעיה – חברת הוועד המנהל
וועדת הביקורת של עמותת עמנואל
 • דובי גולדפריינד – יו"ר וועדת הביקורת
 • עמי הירשטיין - חבר וועדת ביקורת
 • אליהו פרשטר - חבר וועדת ביקורת
 • עופר אזולאי - חבר וועדת ביקורת
הנהלת עמותת עמנואל
 • עמוס עמירן – מנכ"ל
 • נועה כצנלסון – עובדת סוציאלית ראשית